o nas

Kim jesteśmy? Co robimy? Gdzie zmierzamy?

Hufiec ZHP Częstochowa obejmuje swym zasięgiem miasto oraz powiat Częstochowa. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze naszych drużyn hufca. 
Spójnym dla wszystkich jest system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

Działanie tak rozległego Hufca niesie za sobą wiele problemów, ale w sposób naturalny integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery kulturowe. Większość przedsięwzięć realizowanych przez Hufiec ma charakter otwarty dla mieszkańców Częstochowy, służy upowszechnianiu i umacnianiu w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń.

 

NIP: 634-019-54-83 
Konto Bankowe: Bank PKO BP II oddział Częstochowa 
95 1020 1664 0000 3402 0019 4878

ul. Wilsona 34
tel. +48 343871019